Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Polityka prywatności serwisu www.sklep.petra-senior.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez PETRA senior s.c. A.M. Majchrzycka, A. Ziółkowska poprzez Serwis sklep.petra-senior.pl

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PETRA senior s.c. A.M. Majchrzycka, A. Ziółkowska z siedzibą w Poznaniu 60-848 przy ul. Poznańskiej 19,  NIP 7811969862, REGON 369903800.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzną politykę ochrony danych osobowych, która ma zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy jej przestrzeganie i stale sprawdzamy jej zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego, w tym rozporządzenia RODO.

4. Dane Osobowe przetwarzane są jedynie na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy Administrator nie będzie w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy.

5. Podczas dokonywania zakupu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, formy płatności oraz nazwy firmy i numeru NIP (jeśli zostanie zaznaczona opcja „firma”). Wszystkie w/w dane osobowe wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie w celu:

a)obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań,

b)realizacji złożonych zamówień w sklepie internetowym PETRA senior s.c.,

c)dokonania wzajemnych rozliczeń,

d)optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego, w celu prowadzenia statystyk, analiz oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora. Do tego celu wykorzystywane są dane dobrowolnie podane przez klientów oraz dane zbierane automatycznie.

Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą. Dane osobowe podane przez klienta nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom w innych celach niż podane powyżej

6.Dane osobowe klientów mogą być przekazane podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, przewoźnikom (w przypadku wybrania opcji z dostawą).

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Na życzenie klienta Administrator zapewnia informację o podmiocie, któremu powierzyła przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.

7.Żadne zebrane przez Administratora dane osobowe nie będą sprzedawane lub przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w Polityce Prywatności.

8.Okres przetwarzania danych osobowych:

a)Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

b)Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

c)Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

d)Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

e)Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

9.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

– poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

10.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza zakupu. Przy każdym formularzu zakupu należy zaakceptować osobną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

11.  Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. By zmodyfikować lub zgłosić chęć usunięcia danych z naszego serwisu zapraszamy do kontaktu mailowego:  sklep@petra-senior.pl w tytule wiadomości pisząc „dane osobowe”

12.  W przypadku wątpliwości co do prawidłowej ochrony danych osobowych Klient ma również prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14.  W razie pytań lub wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – sklep@petra-senior.pl, pozostałe dane kontaktowe można znaleźć w zakładce – KONTAKT.