Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

Szkolenie - Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - certyfikat wysłany pocztą

900,00 zł
Brutto Wysyłka w ciągu 2 dni

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Szkolenie online.

Ilość

 

Bezpieczne przelewy zapewnia serwis Przelewy 24

 

Czas realizacji do 5 dni

 

14 dni na zwrot towaru

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ I NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

Informujemy, że jesteśmy w stanie dokonać modyfikacji treści szkolenia lub ilości godzin. Prosimy o indywidualny kontakt w tej sprawie na nasz adres mailowy:

szkolenia@petra-senior.pl

 

Ilość godzin: 80

Ilość osób: 1

Koszt szkolenia: 900,00 zł/osoba

 

Zakres szkolenia:

 

1.Część opracowana przez psychologa klinicznego/ neuropsychologa:

  podstawowe pojęcia z zakresu psychopatologii wieku podeszłego, w tym pojęcia obejmujące procesy psychiczne i poznawcze,

psychologiczne koncepcje osobowości człowieka,

choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, otępienie naczyniowe – jak pracować z osobą chorą, jak wspierać osoby chore i jak się nimi opiekować, wskazówki przydatne w codziennej pracy z osobą z zaburzeniami poznawczymi,

depresja u osób w podeszłym wieku – obserwacja i wspieranie seniora,

jak motywować osoby starsze do aktywności i samodzielności życiowej, procesy motywacyjne i sprawność działania,

procesy emocjonalne i ich wpływ na funkcjonowanie seniora,

pojęcie rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych, czynniki wpływające na dynamikę i kierunek rozwoju człowieka od niemowlęctwa do starości,

marginalizacja osób starszych i jej przeciwdziałanie,

jak mądrze wspierać seniora,

wpływ choroby przewlekłej na dynamikę życia rodzinnego, rodzina niewydolna opiekuńczo,

rozwój osobisty opiekuna: asertywność, twórcze rozwiązywanie problemów,

  stres, wypalenie zawodowe, profilaktyka zaburzeń związanych ze stresem i wypaleniem zawodowym,

reakcje i postawy osób wobec śmierci i umierania, godność człowieka a sytuacja śmierci i umierania.

 

2.Część opracowana przez pedagoga/gerontologa/terapeutę zajęciowego:

zasady postępowania etycznego, kodeks etyki zawodowej w zawodach pomocowych,

rodzaje świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej – jak pomagać osobie starszej w organizowaniu korzystania ze świadczeń medycznych, system opieki zdrowotnej w Polsce,

instytucje wsparcia społecznego współpraca z instytucjami wsparcia społecznego w celu zapewnienia niezbędnej pomocy dla osoby starszej – jak i gdzie szukać wsparcia,

formy pomocy instytucjonalnej i finansowej dla osoby starszej praca socjalna, współpraca z OPS,

potrzeby psychiczne i społeczne osób starszych - jak je rozpoznawać i wspierać ich realizację,

budowanie relacji z podopiecznym i jego rodziną,

wspieranie seniora w prowadzeniu gospodarstwa domowego określenie zakresu obowiązków, włączanie seniora w codzienne prace domowe, jako element usprawniania i utrzymania niezależności,

profesjonalna komunikacja z osobą starszą, w tym m.in.: zagadnienia ogólne, komunikacja werbalna i niewerbalna, komunikaty typu „ja”, komunikacja zależna od temperamentu podopiecznego, błędy komunikacyjne, komunikacja z osobami z różnymi typami niepełnosprawności (niewidomymi, niedosłyszącymi, niemówiącymi, po udarach, z zaburzeniami pamięci, w tym elementy komunikacji alternatywnej),

zasady dobrej opieki nocnej: jak sobie radzić z opieką w nocy, opieka nocna nad osobą z zaburzeniami pamięci, kontrola nocna, jedzenie i picie w nocy, dostosowanie pokoju podopiecznego ułatwiające nocne sprawowanie opieki, czynności higieniczne w porze nocnej,

aktywizowanie i organizowanie czasu wolnego osobie starszej: motywowanie do zajęć, zapoznanie się z różnymi technikami pracy i typami zajęć dla osób o różnej sprawności psychofizycznej (trening pamięci, arteterapia, muzykoterapia, terapia kulinarna, biblioterapia, zajęcia reminiscencyjne – możliwość wykorzystania ich elementów w codziennym wspieraniu seniora), wspólne opracowanie scenariuszy zajęć,

dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby starszej zapewnienie bezpieczeństwa seniorowi,

pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie seniora i ich zastosowanie w codziennym życiu.

3.Część opracowana przez fizjoterapeutę:

aktywizacja i rehabilitacja osób starszych i niepełnosprawnych – elementy rehabilitacji i gimnastyki w łóżku i na krześle,

osoba starsza z kulami, chodzikiem oraz na wózku inwalidzkim instruktaż prawidłowego posługiwania się sprzętem ortopedycznym i asystowania osobie chorej,

przesadzania seniora z łóżka na wózek, z wózka na toaletę,

zapobieganie upadkom i postępowanie w razie upadku (nauka samodzielnego podnoszenia seniora i nauka wstawania po upadku),

wspieranie osób z niedowładem połowiczym, z chorobą Parkinsona, zwyrodnieniem stawów – usprawnianie, wsparcie w ubieraniu się i poruszaniu,

jak zadbać o swój kręgosłup instruktaż dla opiekuna.

4.Część opracowana przez dietetyka:

podstawowe zasady odżywiania się osób starszych, zapotrzebowanie energetyczne seniora,

dietoterapia czym jest i dlaczego jest tak ważna dla seniorów z różnego rodzaju schorzeniami, przykładowe przepisy do wykorzystania w chorobach takich jak: cukrzyca, osteoporoza, choroby układu krążenia, i inne, a także: dieta osoby leżącej, dieta niskobiałkowa, dieta wysokobiałkowa,

postępowanie w przypadku zaparć i biegunek,

podawanie posiłków, zasady bezpiecznego karmienia pacjenta, rozdrabnianie posiłków kiedy jest potrzebne i jak prawidłowo przygotować taki posiłek,

pojenie chorego, ilość płynów niezbędna do prawidłowego funkcjonowania pacjenta, bezpieczeństwo podczas podawania napojów.

5. Część opracowana przez specjalistę ds. BHP:

Bezpieczeństwo i higiena pracy opiekuna osoby starszej: pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, regulacje prawne dotyczące ochrony pracy, higiena pracy, podział czynników szkodliwych i niebezpiecznych, ocena ryzyka zawodowego, odzież ochronna, środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania pracy, obowiązki pracodawcy, obowiązki i prawa pracownika, badania lekarskie, regulaminy pracy.

 

Forma zaliczenia:

Uczestnik otrzymuje 11 plików zawierających materiały edukacyjne.

Na przyswojenie materiału ma maksymalnie 30 dni kalendarzowych.

Po zapoznaniu się z materiałami prosimy o kontakt mailowy z prośbą o przesłanie linku do testu zaliczeniowego na nasz adres: szkolenia@petra-senior.pl. Po maksymalnie 3 dniach kalendarzowych przesyłamy link do testu. Na wykonanie zadań egzaminacyjnych uczestnik szkolenia ma 24 godziny od momentu otrzymania linku. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi.

W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie istnieje możliwość jednego podejścia do poprawy. Na powtórne przyswojenie materiałów można przeznaczyć maksymalnie 10 dni kalendarzowych.

 

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia: Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.30/00316/2019

 

 

Sposób zapłaty:

Sposób zapłaty jest uzależniony od wyboru opcji płatności w sklepie internetowym. W przypadku wyboru płatności przelewem należy dokonać wpłaty na konto wskazane poniżej:

 

PETRA senior s.c.

mBank 59 1140 2004 0000 3302 7758 4733

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko, nazwę szkolenia.

 

Sz03